Desktop-Bild

Forschung

Univ.-Prof. Dr. Eberhard Triesch

Univ.-Prof. Dr. Arie M.C.A. Koster

JProf. Dr. Christina Büsing

apl. Prof. i.R. Dr. Lutz Volkmann

Die Arbeitsgruppe partizipiert im interdisziplinären RWTH Forschungsschwerpunkt Algorithms and Formal Methods.

letzte Änderung: 12.02.2019 - 08:37