Publikationen des Lehrstuhl II für Mathematik

Publications 2004Combinatorica 24 (2004), no. 3, 531--540.

Discrete Math. 287 (2004), no. 1-3, 193--194.


Lutz Volkmann, Stefan Winzen
J. Combin. Math. Combin. Comput. 49 (2004), 195--210.Stefan Winzen
In Erster Aachener Tag der Graphentheorie, Rheinisch-Westfälisch Technische Hochschule Aachen (2004), 41--46.

Stefan Winzen
Australas. J. Combin. 29 (2004), 49--57.
 
Publications 2003
K.I. Aardal, C.P.M. van Hoesel, Arie M.C.A. Koster, C. Mannino, A. Sassano
4OR 1 (2003), no. 4, 261--317.

Hisham Abou-Kandil, Gerhard Freiling, Vlad Ionescu, Gerhard Jank
, Birkh (2003).

A. Bley, Arie M.C.A. Koster, A. Kröller, R. Wessälly, A. Zymolka
TeleKommunikation Aktuell 57 (2003), no. 07+08, 1--62.

Kerstin Bongard, Arne Hoffmann, Lutz Volkmann
Australas. J. Combin. 28 (2003), 121--129.

Peter Dankelmann, Dieter Rautenbach, Lutz Volkmann
J. Combin. Math. Combin. Comput. 45 (2003), 195--207.