Publikationen von Guo

Publications 2017
Jia Guo, Yubao Guo, Mei Lu, Wei Meng, Lutz Volkmann
Discrete Math. 340 (2017), 2900--2915.